Litteraturstudiekreds:
Sted: Kirkehuseti Grindsted, Kirkegade 22, Grindsted
Dato: Mandag den 14. juni 2021
Tid: kl. 19.30-21.30

Litteraturstudiekreds: "Magnus" af Carsten Kaag.

Diverse

I litteraturstudiekredsen drøftes Carsten Kaags "Magnus". Se mere om studiekredsen her.