Genfortælling af en verdensklassiker.
Sted: Kirkehuset, Kirkegade 22, Grindsted
Dato: Mandag den 7. juni 2021
Tid: kl. 19.30-22

Genfortælling af en verdensklassiker.

Diverse

Elise Lind Balslev er sognepræst i Bramming, og så er hun eminent til at genfortælle litteratur. Denne aften vil hun genfortælle Fjodor Dostojevskijs murstensroman Forbrydelse og straf.

Det er en slags krimi, som begynder dramatisk med et mord, men en række etiske spørgsmål dukker straks derefter op. Kan morderen leve med sin samvittighed? Har man lov til at skaffe et menneske af vejen, fordi man mener, at nogle bestemte mennesker er værdiløse og ingen nytte gør? Hvordan kan man komme videre, når man har ødelagt alt for sig selv? I 2021 er det 200 år siden, at Dostojevskij blev født. Hans liv formede sig dramatisk, idet han blandt andet blev dømt til døden, men heldigvis benådet i sidste sekund. Siden tilbragte han en række år i en sibirisk arbejdslejr. Dermed var lidelserne dog ikke slut, for det meste af sit liv led han af ludomani. Han inddrog mange af sine personlige erfaringer i sine bøger, også i Forbrydelse og straf