Højskolesang.
Sted: Vorbasse sognehus, Kirkegade 19, Vorbasse
Dato: Mandag den 24. januar 2022
Tid: kl. 19-21

Højskolesang.

Musik

Vi synger sange fra højskolesangbogen. Kaffe og kage koster 20,-. Alle er meget velkomne!