De smås Ark.
Sted: Hendriksholm Kirke, Damhus Boulevard 70, Rødovre
Dato: Lørdag den 21. maj 2022
Tid: kl. 10
Hjemmeside: Se hjemmeside

De smås Ark.

Musik

Er en formiddag hvor alle generationer kan mødes. Med enkle rekvisitter og genkendelighed bliver børnene fortrolige med kirkens rum, ord og kirkeårets musik og salmer.

For de mindste er gentagelse og enkelhed vigtigt, og derfor indgår mange af de samme elementer hver gang til glæde for de børn, der kommer jævnligt i De smås Ark. Vi begynder i kirken, derefter er der frokost. Tilmelding gerne torsdagen før på mail til karin@kirkekor.dk eller sms 30 33 60 40