Billund kirke

Hans Jensens Vej 4, Billund

Onsdag den 7. august 2024, kl. 18.30-20.30.Møder

Menighedsrådsmøde

I Parkstuen i Å-fløjen ved Billund Kirke. Alle er velkomne.